HerbsForCure.com

Herbal Products
Retail sales order now

For retail sales choose a product from menu located on left side of the page.
For wholesale orders please contact us here .
include products ID & desired quantity.
ID English Translation Pinyin Chinese Name
6690 Uncle Bill's Ginseng Slices Red Box Hua Qi Shen 標叔片片真參禮盒庄紅合
6691 Uncle Bill's Ginseng Slices Gold Box Hua Qi Shen 標叔片片真參金裝
6800 Mushroom box Dong Gu Jiao He 磅庄冬菇膠盒
6801 Ginseng Slicer Hua Qi Shen Pao Ji 刨花旗機
6802 14lb Glass Jar 14 Bang Bo Li Ping 14磅鋼蓋玻璃
6803 Ginseng Slicer Blades Hua Qi Shen Pao Ji Dao Pian 刨花旗參機用刀片
6804   Li Ding 象牙針戟(厘頂)
6805 Blending Machine Da Fen Ji 打粉機 每次可打6兩
6806 Blending Machine Da Fen Ji 10 Liang 打粉機 每次可打10兩
6807 Blending Machine Da Fen Ji Te Da 打粉機(布袋出粉大機)
6808 Mortar and Pestle Tong Zhong 銅鐘
6809 Mortar and Pestle Leather Cover Tong Zhong Pei Jian 銅鐘配件(皮套)
6810   Li Ding 大厘頂
6811 Cutting Knife Da Zha Dao 大鈒刀 不秀鋼
6812 Bag Sealer Feng Kou Ji 16 Cun 對口機16吋 長機
6813 Bag Sealer Feng Kou Ji 12 Cun 對口機 12吋 普通裝
6814     花旗參機用木閂(大圓形)P
6815     花旗參膠盒半磅裝
6816     磅裝膠合(送禮佳品)
6817     四兩花旗參膠合
6818 1 lb Mushroom bag (100s)   1磅冬菇袋(100個)
6819 Cotton Swab   棉花棒包裝100枝
7000     耳針 100針 環球牌
7050 Taichi Acupuncture Needles (Silver 0.20 x 13) Tai Ji Zhen Yin 太極針 0.20x13 銀
7051 Taichi Acupuncture Needles (Bronze 0.20 x 13) Tai Ji Zhen Tong 太極針 0.20x13  
7052 Taichi Acupuncture Needles (Silver 0.22 x 13) Tai Ji Zhen Yin 太極針 0.22x13 銀
7053 Taichi Acupuncture Needles (Bronze 0.22 x 13) Tai Ji Zhen Tong 太極針 0.22x13  
7054 Taichi Acupuncture Needles (Silver 0.25 x 13) Tai Ji Zhen Yin 太極針 0.25x13 銀
7055 Taichi Acupuncture Needles (Bronze 0.25 x 13) Tai Ji Zhen Tong 太極針 0.25x13  
7056 Taichi Acupuncture Needles (Silver 0.30 x 13) Tai Ji Zhen Yin 太極針 0.30x13 銀
7057 Taichi Acupuncture Needles (Bronze 0.30 x 13) Tai Ji Zhen Tong 太極針 0.30x13  
7058 Taichi Acupuncture Needles (Silver 0.20 x 25) Tai Ji Zhen Yin 太極針 0.20x25 銀
7059 Taichi Acupuncture Needles (Bronze 0.20 x 25) Tai Ji Zhen Tong 太極針 0.20x25  
7060 Taichi Acupuncture Needles (Silver 0.22 x 25) Tai Ji Zhen Yin 太極針 0.22x25 銀
7061 Taichi Acupuncture Needles (Bronze 0.22 x 25) Tai Ji Zhen Tong 太極針 0.22x25  
7062 Taichi Acupuncture Needles (Silver 0.25 x 25) Tai Ji Zhen Yin 太極針 0.25x25 銀
7063 Taichi Acupuncture Needles (Bronze 0.25 x 25) Tai Ji Zhen Tong 太極針 0.25x25  
7064 Taichi Acupuncture Needles (Silver 0.30 x 25) Tai Ji Zhen Yin 太極針 0.30x25 銀
7065 Taichi Acupuncture Needles (Bronze 0.30 x 25) Tai Ji Zhen Tong 太極針 0.30x25  
7066 Taichi Acupuncture Needles (Silver 0.35 x 25) Tai Ji Zhen Yin 太極針 0.35x25 銀
7067 Taichi Acupuncture Needles (Bronze 0.35 x 25) Tai Ji Zhen Tong 太極針 0.35x25  
7068 Taichi Acupuncture Needles (Silver 0.20 x 40) Tai Ji Zhen Yin 太極針 0.20x40 銀
7069 Taichi Acupuncture Needles (Bronze 0.20 x 40) Tai Ji Zhen Tong 太極針 0.20x40  
7070 Taichi Acupuncture Needles (Silver 0.22 x 40) Tai Ji Zhen Yin 太極針 0.22x40 銀
7071 Taichi Acupuncture Needles (Bronze 0.22 x 40) Tai Ji Zhen Tong 太極針 0.22x40  
7072 Taichi Acupuncture Needles (Silver 0.25 x 40) Tai Ji Zhen Yin 太極針 0.25x40 銀
7073 Taichi Acupuncture Needles (Bronze 0.25 x 40) Tai Ji Zhen Tong 太極針 0.25x40  
7074 Taichi Acupuncture Needles (Silver 0.30 x 40) Tai Ji Zhen Yin 太極針 0.30x40 銀
7075 Taichi Acupuncture Needles (Bronze 0.30 x 40) Tai Ji Zhen Tong 太極針 0.30x40  
7076 Taichi Acupuncture Needles (Silver 0.35 x 40) Tai Ji Zhen Yin 太極針 0.35x40 銀
7077 Taichi Acupuncture Needles (Bronze 0.35 x 40) Tai Ji Zhen Tong 太極針 0.35x40  
7078 Taichi Acupuncture Needles (Silver 0.20 x 50) Tai Ji Zhen Yin 太極針 0.20x50 銀
7079 Taichi Acupuncture Needles (Bronze 0.20 x 50) Tai Ji Zhen Tong 太極針 0.20x50  
7080 Taichi Acupuncture Needles (Silver 0.25 x 50) Tai Ji Zhen Yin 太極針 0.25x50 銀
7081 Taichi Acupuncture Needles (Bronze 0.25 x 50) Tai Ji Zhen Tong 太極針 0.25x50  
7082 Taichi Acupuncture Needles (Silver 0.30 x 50) Tai Ji Zhen Yin 太極針 0.30x50 銀
7083 Taichi Acupuncture Needles (Bronze 0.30 x 50) Tai Ji Zhen Tong 太極針 0.30x50  
7084 Taichi Acupuncture Needles (Silver 0.35 x 50) Tai Ji Zhen Yin 太極針 0.35x50 銀
7085 Taichi Acupuncture Needles (Bronze 0.35 x 50) Tai Ji Zhen Tong 太極針 0.35x50  
7086 Taichi Acupuncture Needles (Silver 0.22 x 60) Tai Ji Zhen Tong 太極針 0.22x60  
7087 Taichi Acupuncture Needles (Bronze 0.25 x 60) Tai Ji Zhen Tong 太極針 0.25x60  
7088 Taichi Acupuncture Needles (Bronze 0.30 x 60) Tai Ji Zhen Tong 太極針 0.30x60  
7089 Taichi Acupuncture Needles (Silver 0.25 x 75) Tai Ji Zhen Yin 太極針 0.25x75 銀
7090 Taichi Acupuncture Needles (Bronze 0.25 x 75) Tai Ji Zhen Tong 太極針 0.25x75  
7091 Taichi Acupuncture Needles (Silver 0.30 x 75) Tai Ji Zhen Yin 太極針 0.30x75 銀
7092 Taichi Acupuncture Needles (Bronze 0.30 x 75) Tai Ji Zhen Tong 太極針 0.30x75  
7093 Taichi Acupuncture Needles (Silver 0.35 x 75) Tai Ji Zhen Yin 太極針 0.35x75 銀
7094 Taichi Acupuncture Needles (Bronze 0.35 x 75) Tai Ji Zhen Tong 太極針 0.35x75  
7150 Taichi Acupuncture Needles (5/tube) (0.22 x 13) Tai Ji Zhen (200 pc) 太極針 0.22x13    5根1管
7151 Taichi Acupuncture Needles (5/tube) (0.25 x 13) Tai Ji Zhen (200 pc) 太極針 0.25x13    5根1管
7152 Taichi Acupuncture Needles (5/tube) (0.30 x 13) Tai Ji Zhen (200 pc) 太極針 0.30x13    5根1管
7153 Taichi Acupuncture Needles (5/tube) (0.20 x 25) Tai Ji Zhen (200 pc) 太極針 0.20x25    5根1管
7154 Taichi Acupuncture Needles (5/tube) (0.22 x 25) Tai Ji Zhen (200 pc) 太極針 0.22x25    5根1管
7155 Taichi Acupuncture Needles (5/tube) (0.25 x 25) Tai Ji Zhen (200 pc) 太極針 0.25x25    5根1管
7156 Taichi Acupuncture Needles (5/tube) (0.30 x 25) Tai Ji Zhen (200 pc) 太極針 0.30x25    5根1管
7157 Taichi Acupuncture Needles (5/tube) (0.20 x 40) Tai Ji Zhen (200 pc) 太極針 0.20x40    5根1管
7158 Taichi Acupuncture Needles (5/tube) (0.25 x 40) Tai Ji Zhen (200 pc) 太極針 0.25x40    5根1管
7159 Taichi Acupuncture Needles (5/tube) (0.30 x 40) Tai Ji Zhen (200 pc) 太極針 0.30x40    5根1管
7160 Taichi Acupuncture Needles (5/tube) (0.25 x 50) Tai Ji Zhen (200 pc) 太極針 0.25x50    5根1管
7161 Taichi Acupuncture Needles (5/tube) (0.30 x 50) Tai Ji Zhen (200 pc) 太極針 0.30x50    5根1管
7162 Taichi Acupuncture Needles (5/tube) (0.25 x 75) Tai Ji Zhen (200 pc) 太極針 0.25x75    5根1管
7163 Taichi Acupuncture Needles (5/tube) (0.30 x 75) Tai Ji Zhen (200 pc) 太極針 0.30x75    5根1管
7180 Huatuo Press Needles (ear) Er Zhen (Hua Tuo Pai) 華佗牌 耳針 (50貼)
7181 Seven Star Needle Qi Xing Zhen 太極 單頭七星針
7182 Seven Star Needle Qi Xing Zhen 太極 雙頭七星針
7200 Vaccaria Seeds (Ear) Wang Bu Liu Xing Zi Er Tie 王不留行子 耳貼 (600貼)
7350 Tai Imoxi Rolls Tai Yi Ai Tiao 華佗牌 太乙艾條
7351 Slight Smoke Moxa Rolls Wei Yan Ai Tiao 微煙艾條
7352 Pure Moxa Stand Ai Zhu 小型溫灸純艾柱 (500粒)
7353 Super Pure Grade Moxa Stick Ai Bang 懷安棒灸20支
7354 Pure Moxa (mini) Ai Li 溫灸純艾粒 200粒
7355 Smokless Pure Moxa Rolls Ai Li 無煙溫灸純艾(長壽灸)5支
7356 Smokeless Small Size Moxa Stick Xiao Ai Tiao 小艾條(長壽灸)50支/合
7357 Smokeless Small Size Moxa Stick Wu Yan Xiao Ai Tiao 無煙小艾條(長壽灸)50支
7400 Cupping Set with Hand Pump Shen Long Shi Ba Huo Guan 神農氏保健拔火罐
7401 Cupping Set with Hand Pump Zhen Kou Ba Huo Guan 台灣拔火罐15只
7402 Glass Inspirator Flat Top Bo Li Ba Huo Guan 玻璃拔火罐平型No.1
7403 Glass Inspirator Flat Top Bo Li Ba Huo Guan 玻璃拔火罐平型No.2
7404 Glass Inspirator Flat Top Bo Li Ba Huo Guan 玻璃拔火罐平型No.3
7405 Glass Inspirator Flat Top Bo Li Ba Huo Guan 玻璃拔火罐平型No4
7450 Haci Magnetic 8 Cup Set Ha Ci Wu Xing Zhen 哈慈五行針,輕莊8只
7500 Scoop for Maxa cap Ai Gai Jian Shi Qi 艾蓋撿拾器(艾座)
7501 Maxa Cap Ai Gai Dai Kong 艾蓋有孔
7502 Moxa Roll Extinguisher Ai Tiao Xi Mie Qi 艾條熄滅器連灰盆
7503 Moxa Roll Extinguisher Ai Tiao Xi Mie Qi 艾條熄滅器(有凹槽)
7504 Moxa Burner Ai Jiu Qi 艾灸器
7505 Moxa Extinguisher Te Da Ai Tiao Xi Mie Qi 特大艾條熄滅器
7550 Massage Blade Gua Sha Ban 刮痧板 (魚型)
7551 Massage Blade Gua Sha Ban 刮痧棍針 9CM
7552 Massage Blade Gua Sha Ban 刮痧棍針 11CM
7553 Massager Blade Gua Sha Ban 刮痧板有手指位
7554 Massage Blade M Gua Sha Ban 刮痧板 方型
7555 Massager Blade S Gua Sha Ban 刮痧板 (小型)
7600 Arm Resting Pillow Mai Zhen 脈枕
7601 Eye Massager Shi Li Kang 科爾視力健
7602 Electro Magnetic Therapeutic Lamp Shen Deng 神燈   CQ27
7603 Electro Magnetic Therapeutic Lamp Shen Deng 神燈   CQ29 (大頭)
7604 TCM Software Tong Bao Zhong Yi 通寶中醫智能診斷系統軟件
7605 Concentrated Powder Packaging Machine Zi Dong Fen Bao Ji 濃縮中藥粉自動分包機
7607 Multi-Purpose Electronic Acupunctoscope Duo Yong Tu Zhen Jiu Yi 多用途針灸儀 AWQ104 4out
7608 Huatuo Brand Acupunctoscope Hua Tuo Pai Zhen Jiu Yi 華佗牌針灸儀SDZ2 6-out
7609 Electronic Acupunctoscope Dian Zi Zhen Jiu Yi 電子針灸儀 G6802 4-out
7610 Acupunctoscope Quan Neng Mai Chong Dian Liao Yi 全能脈沖電療儀 6 outs
7611 Nerve Stimulator Hua Tuo Zhen Jiu Yi 華佗針灸儀SDZ3 6-outs

Herbal Products & Accessories
(wholesale only)

Herbal Medicine pill/capsule/tablet form (Mainland China)
Page 1

Page 2
Page 3

Herbal Medicine liquid form

Herbal Medicine cream form (ointments)

Herbal Medicine pill form (HK and others)
Page 1
Page 2

Herbal Medicine plaster form

Herbal Medicine tea form

Raw Herbs
Page 1

Page 2
Page 3
Page 4

Accessories and Acupuncture Needles

Herbs Concentrated Powder (Taiwan)
Page 1

Page 2
Page 3