HerbsForCure.com

Herbal Products
Retail sales order now

For retail sales choose a product from menu located on left side of the page.
For wholesale orders please contact us here .
include products ID & desired quantity.
ID English Translation Pinyin Chinese Name
0002 Angelicae sinenisi Blood Enrich Pills Dang Gui E Jiao Bu Xue Pian 當歸阿膠補血丸100片
0004 Huatuo Reforge Pills Hua Tuo Zai Zao Wan 華佗再造丸 奇星
0005 Channel Pain Clear Capsules Xiao Luo Tong Jiao Nang 消絡痛膠襄 五羊牌
0007 Chinese Chufeng toukuwan for Channel Pain Zui Feng Tou Gu Wan 60 pills 中國追風透骨丸60粒白雲山
0008 Tianma Pearl migraine Pills Tian Ma Zhen Zhu Pian Tou Tong Wan 天麻珍珠偏頭痛丸
0009 Hemorrhoids Clear suppository Hua Zhi Shuan 化痔栓 (田園牌)
0011 Female Inflammation Clear Fu Yan Ping Jiao Nang 婦炎平 1條10排1排12粒
0014 Rhinitis pill Bi qiang ning 鼻腔寧50粒
0017 Tien Ta Wan (Injuries Pills) Die da wan 羊城跌打丸
0018 Migraine Pills 36 Caps Pian Tou Tong Wan 偏頭痛丸 36 粒
0019 Kidney Difficiency Enuresis Pills Shen Xu Yi Niao Wan 腎虛遺尿丸30粒
0020 Spleen & Colon Nourshing Pills Bu Pi Yi Chang Wan 補脾益腸丸
0021 Tri-Snakegall Fritillary Powder san she dan chuan bei mo 蛇膽川貝未 星環牌
0022 Slim Care capsule for Decrease Fat and Tummy Shou Fu Jiang Zhi Xiao Shou Wan 收腹降脂消瘦丸60粒 中
0023 chui fong tou kuwan For Pain Zhui Feng Tou Gu Wan 追風透骨丸神農氏60粒
0025 orange peel powder Che Pi Mo 羊城陳皮末
0026 Hemorrhoid Kangzhi Ling Pill Kang Zhi Ling 康痔靈50粒
0027 Anti-Mass Pills 50 Pills Xiao Zhen Pian 消癥片粒50粒
0030 Tri-Snake Itch Removing Pills 36 Pills san she jie yang wan 三蛇解癢丸36粒羊城牌
0033 Fu Ke An Tablet (Bellyache) fu ke an 腹可安 10支  眾勝
0034 Skin Allegy Pills 30 Caps pi fu min gan wan 皮膚敏感丸30粒
0036 Ginseng Pills for life shen rong sheng min wan 參茸生命源30粒膠襄
0037 Female Pills GU SAO DAN 姑嫂丹
0038 Flu Clear gang mao qing 感冒清
0042 Stronger Weihung Pills for man jing li wei xiong 勁力維雄12粒(膠襄)
0043 Internal Dissolution pills jing li nei xiao wan 頸瀝內消丸50粒
0044 Stomach Calm-down Tablet Ping Wei Pian 平胃片
0045 Phlegm & Cough Clear tan ke jing 痰咳淨
0047 Kat Kit Chi Lik Pill (Prostatitis Clear) jiejie qian lie wan 解結前列丸30粒
0049 Ganmaoling Tablets (Flu Relief) Gan Mao Ling 感冒靈100粒    羊城
0050 Fu Tzu Li Chung Wan (Gastro-Intestinal disorder) fu zi li zhong wan 附子理中丸羊城 10粒
0051 Passwan for urethral calculus pai shi wan 排石丸丸     雙鵝牌
0052 Bone Protection Pills gu ke ning 骨可寧50粒
0053 Suger Decreasing Pills 90 Pills jiang tang wan 中國降糖丸90粒 雙鵝牌
0055 Blood Vessel Unblock Caps xue mai tong 血脈通30粒(膠襄)
0056 Zhongjiu Wan for Inflammation zhong jiu wan 中九丸
0058 Tummy Decrease Slimming Pills 40 Pills dan tian shou fu jian fei wan 丹田收腹減肥丸
0059 Bai Dian Feng Pills for Vitiligo 30 Pills bai dian feng wan 白癜風丸30粒膠襄
0062 Specific Cough Relieving te xiao xiao ke wan 特效消咳丸
0066 Anti-Osteoporosis Pills su xiao shang feng gan mao 抗骨質疏鬆丸30粒
0069 China Tung Shueh Pills zhong guo tong xue wan 中國通血丸80粒
0072 Nasal Ease Pills 30 Pills bi huan ling 鼻患靈30粒
0076 Super Die Da Yao Wang 30 Pills die da yao wang 跌打藥王30粒
0078 Zixue Dan zi xue dan 羊城牌紫雪丹 6支
0079 Wuling San Tablet 48 Pills wu ling san pian 五苓散片48粒
0080 Zhang Yan Ming Tablet zhang yan ming pian 障眼明片(眾勝)10支裝
0081 Liver Cure No. 1 Zhi gan yi hao 治肝一號60粒
0084 Superior Sore Throat Powder Shuang Liao Hou Feng San 喉風散噴劑
0086 Pearl Powder xing huan zhen zhu mo 環星珍珠末#12支庄
0087 ganmaoling tablet gan mao ling 感冒靈36粒 眾勝
0088 China Pollen Reshi Pills Zhong Guo Hua Fen Ling Zhi Wan 中國花粉靈芝丸
0090 Brain Nourishing Pills wu shen bu nao wan 五參補腦丸30粒膠襄
0093 Guan Xin Bao for Coronary Heart Disease guan xin bao 冠心寶30粒膠襄
0094 Keep Fit Reduce Fat Capsules shou fu jian fei wan 收腹降脂減肥丸20粒 雙
0095 Co-schisandra Pills fu fang wu wei zi pian 複方五味子片100粒
0096 Super Brain Tonic Pills chao li nao ling su 超力腦靈素30粒膠襄
0097 Strong Xiao Jin Tan qiang li xiao jin dan 強力小金丹羊城,雙鵝同
0099 Ginseng With Polygonum Mulliflorium Pills ren shen shou wu wan 人參首烏丸30粒
0100 Complex Herba Leonuri Capsule fu fang yi mu cao wan 複方益毋草丸30粒10支庄
0101 Liver Clear Pills Long Dan Xie Gan Wan 清肝丸
0103 Strong Nanbao for Man Qiang Li Nan Bao 強力男寶20粒
0106 Tianma Headache Pills tian ma tou tong wan 特效天麻頭痛丸
0107 Tienqi Tuzhung Pills tian qi du zhong wan 田七杜仲丸70粒
0108 Ginseng Reforge Pills Ren Shen Zai Zao Wan 神農氏人參再造丸 黃色
0110 Flos Magnoliae Liliforae Pills xin yi hua wan 辛夷花丸
0111 Ji Gu Cao Wan Ji Gu Cao Wan 雞骨草丸30粒
0113 Xiao Qing Long Capsules for cough xiao qing long wan 小青龍止咳丸30粒膠襄10支
0117 Tze Zhu Pills Ci Zhu Wan 磁硃丸120粒
0120 Ha Chieh Ting Kat Wan for Asthma ha jie ding chuan wan 蛤蚧定喘丸
0123 Cataract vision-improving nei zhang ming yan wan 內障明眼丸120粒
0124 Oldenlandia bai hua she she cao 白花蛇舌草60粒
0125 Duzhong Jianya Wan du zhong jiang ya wan 杜仲降壓丸30粒
0128 Evening Primrose pills 300mg Yue Jian Cao You Jiao Wan 月見草油丸300g10支1條
0132 Bao Fu Kang bao fu kang 保婦康100粒
0134 Shui De An Capsules for Insomnia Shui De An 睡得安12粒         DIN #
0135 Facial Pigmentation Removal Pills Tui Ban Wan 退斑丸30粒
0136 Long Effect Nasal Allergy Pills Chang Xiao Bi Min Gan 長效鼻敏感丸50粒
0137 High Effect Allergic Rhinitis Gao Xiao Bi Min Gang Wan 高效鼻敏感丸50粒
0138 Pollen Allergy Tablet Hua Fen Min Gang Wan 花粉敏感丸50粒
0139 Magarite Acne Pill Zhen Zhu An Chuang Wan 彩鳳珍珠暗瘡丸60粒
0143 Alopecia Areata Pill Ban Tu Wan 斑禿丸100粒
0144 High Effect Anus Hemorrhoid Gao Xiao Gang Zhi Ling 高效肛痔靈30粒
0147 Zho Kwei Pills Zuo Gui Wan 左歸丸100粒
0148 Yao Kwei Pills You Gui Wan 右歸丸100粒
0149 Yin Nourishing and Lung flushing Pills Yang YIn Qing Fei Wan 養陰清肺丸
0150 Xiangsha Stomach Nourishing Pills Xiang Sha Yang Wei Wan 香砂養胃丸100粒  白雲
0151 Placenta Compound Restorative He Che Da Zao Wan 河車大造丸100粒  白雲
0159 606 Anti-Inflammation Pills Liu Ning Liu Xiao Yan Wan 六零六消炎丸10粒
0164 Mu Jing Wan Mu Jing Wan 濃縮牡荊丸80粒 10支裝
0169 Fargelin for Piles Qiang Li Hua Zhi Ling 強力化痔靈36粒
0171 Specific Eczema Pills Te Xiao Shi Zhen Wan 特效濕疹丸30粒
0177 Pseudoginseng Pills Tian Qi Ren San Wan 田七人參丸
0179 High Strength Yinqiao Tablets Qiang Li Yin Qiao 強力銀喬18粒 眾勝
0180 High Potent Nocturia Pills Su Xiao Ye Niao Wan 速效夜尿丸60粒
0181 Female Dysmenorrhea Pills 20 caps Fu Ke Jing Tong Wan 婦科經痛丸20粒
0186 Suan Zao Ren Tang Tablet Suan Zao Ren Tang Pian 酸棗仁湯片眾勝 48粒
0187 Tin Tzat To Chung Pills Tian Qi Du Zhong Wan 杏林田七杜仲丸
0188 Hou Gu Jun Tablet Hou Tou Jun Pian 猴菇菌片60粒10支1條
0190 San She Dan Chuan Bei Mo Yang Cheng Chuan Bei Mo 羊城川貝未
0191 Chuan Xin Lian Tablet 36s Chuan Xin Lian Pian 穿心連片36片  眾勝
0191A Chuan Xin Lian Tablet 100s Chuan Xin Lian Pian 川心連片100片
0192 Duzhong Bajitian Zhuangyaowan (Kidney strengh) Du Zong Ba Ji Zhuang Yao Wan 巴戟杜仲壯腰丸20粒
0193 Dang Gui Tablet Dang Gui Pian Zhong Sheng 當歸片眾勝100片
0194 Liu Jun Zi Tablet Zhong Sheng Liu Jun Zi Pian 眾勝六君子片100粒 眾勝
0196 Fu Gui Ba Wei Wan Fu Fui Ba Wei Wan 星群附桂八味丸100S
0200 Menopause Pills Geng Nian Kang Pian 更年康片10支1條
0201 Huatan Cough Capsules Shun QiHua Tan Wan 順氣化痰丸30粒
0202 Bu Shen Pill Bu Shen Wan 眾勝補腎丸48粒
0206 Dragon and Tiger Pills long hu wei li wan 龍虎威力丸24粒
0207 Ping chuan pill Ping Chuan Wan 平喘丸120粒
0209 SSU Teng Tablet Si Teng Pian 眾勝四藤片100片
0212 chufeng toukuwan zhui feng tou gu wan 追風透骨丸300粒
0213 Chinese Ehi Gen Duan (hemorrhoids) Zhong Guo Zhi Gen Duan 中國痔根斷60粒
0215 Chalcocitum sputum pill Mong shi gun tan wan 礞石滾痰丸
0216 Liu Wei Dihuang wan Liu Wei Di Huang Wan 星群六味地黃丸
0217 Strong Rhinitis Pills Qiang Li Bi Yan Wan 強力鼻炎丸
0220 Juhong Wan Ju Hong Wan 桔紅丸 羊城牌 24克
0222 Evening Primrose Capsule Yue Jian Cao You Wan 月見草油丸500G星群
0225 Wei Lai An (Stomach Calm Caps) Wei Lai An 胃乃安36粒膠襄 10支1條
0226 Houjiling Hou Ji Ling Jiao Nang 喉疾靈膠襄 10支1條
0227 Ya Tong Ling (Specific Toothache Pills) Ya Tong Ling 特效牙痛靈10粒 30排
0228 Acne Sweeping Pills 36 Pills Zhen Zhu An Chuang Wan 珍珠暗瘡丸36粒
0230 Chinese Ginseng Capsules Zhong Guo Ren San Wan 中國人參丸24粒
0231 Ban Long Capsules Ban Long Wan 斑龍丸30粒
0232 Pill for Curing Freckle Que Ban Wan 雀斑丸100粒
0234 Bai Yan Ling Bai Yan Ling 百炎靈
0235 Spleen & Colon Nourshing Pills Bu Pi Yi Chang Wan 補脾益腸丸       999 OTC
0237 Kidney and Yin Nourishing Pills Zi Yin Bu Shen Wan 滋陰補腎丸       999 OTC
0238 Pe Min Kan Wan Bi Min Gan Wan 特效鼻敏感丸鴛江牌
0239 Shilintong Shi Lin Tong 石淋通100片 10支裝
0240 Hemorrhoids Clear suppository Jiu Hua Zhi Chuang Shuan 九華痔瘡栓
0241 Kunming Shanhaitang Pian Kun Ming Shan Hai Tang 昆明山海棠100片 1條十
0242 Refined shenyuenlin Shen Yan Ling 精製腎炎靈
0243 Antiphlogistic Tablet for uterus Kang Gong Yan Pian 抗宮炎片 40片 子宮肌瘤
0244 Siu Hud Wan Gao Xiao Xiao He Wan 高效消核丸30粒
0245 Antiphlogistic Capsule Lian Zhi Xiao Yan Jiao Nang 連芝消炎膠囊  2010年
0246 Stomach & Heart Heat Calming Tablet Wei Re Xin Huo Ling 胃熱心火靈60片
0247 Lung Deficiency Cough Tablet Fei Xu Ke Chuan Ling 肺虛咳喘靈60片10支1條
0248 Zheng Tian Wan Zheng Tian Wan 正天丸 10合1條
0249 Kang Yan Pian Kang Yan Pian 抗炎片 万年青100粒
0250 gastric ulcer Capsule An Wei Yang Jiao Nang 安胃瘍膠囊  2010年
0251 AA Nasal Clear (Pe Min Kan Wan) Bi Min Gan Wan AA 鼻敏感丸60粒DIN 新
0252 Congwailic Pills Kang Wei Li 康維力120粒
0254 Reqiqing (Heat Clear) Su Xiao Re Qi Qing 速效熱氣清100s雷射
0255 Urethra Inflammation Tablet Niao Lu Xiao Yan Ling 尿路消炎靈100粒雷射
0256 Banlangen Tablet for Toxic Removing Ban Lan Gen Pian 板藍根片100粒#雷射
0257 Lidan Paishi Tablet for Urination Calculas Li Dan Pai Shi Pian 利膽排石片100粒雷射黃
0258 Creat Antiphlogistic Tablet Qiang Li Chuan Xin Lian 強力穿心蓮消炎片雷射
0259 Naturally Diminishing Inflammation Tablet Tian Ran Xiao Yan Ling 天然消炎靈100粒雷射
0260 Specific Lumbaglin for Lower Back Pain Te Xiao Yao Tong Ling 特效腰痛靈
0262 zhang yan ming tablets zhang yan ming pian 高效障眼明片100粒
0263 Shihuming Yanpian Shi Hu Ming Yan 濃縮明眼片100S
0264 Yinqiaopian Qiang Li Yin Qiao Pian 強力銀喬100粒#雷射
0265 Stronger Bone and Joint Pills Zhuang Gu Guan Jie Wan 壯骨關節丸 2010年
0266 Ganmao Suxiaoqing Gan Mao Su Xiao Qing 感冒速效清100粒雷射
0268 Yeniujyn Li Zhi Ye Niao Wan 立止夜尿丸
0269 Heart Relieve Capsule Mao Dong Qing Jiao Nang 毛冬青膠囊 36粒 999
0270 Prostate Gland Pills Qian Lie Xian Wan 前列腺丸90粒
0271 999 Stomach Cure Capsule San Jiu Wei Tai Jiao Nang 三九胃泰膠囊   2010年
0272 999 Stomach Cure Powder San Jiu Wei Tai Chong Ji 三九胃泰沖劑   2010年
0273 Dan Shen Pill Dan Shen Pian 複方丹參片50片雷射
0274 Special Asthma Pills Te Xiao Xiao Chuan Wan 特效哮喘丸
0275 Specific Juk Tsyn Wan Jing Zhi Yu Quan Wan 精製玉泉丸72粒
0281 China Speical Emmenagogue Zhong Guo Te Xiao Tong Jing Wan 中國特效通經丸24粒
0282 lidan tablet Jing Zhi Li Dan Pian 精製利膽片100片
0283 Hua Tan Ke Yue Xian Hua Tan Ke Le Xian 化痰咳樂仙60粒
0284 Xiao Zhong Zhi Tong Die Da Xiao Zhong Zhi Tong Die Da 消腫止痛跌打丸120粒
0285 Chan Hou Chi Ru Rian Chan Hou Cui Ru Pian 產後催乳片100片
0286 Skin Infection Allergy Relief Pi Yan Min Gan Zhi Yang Wan 皮炎敏感止癢丸30粒膠
0287 Quick Effect for Anti Losing Hair Su Xiao Tu Fa Ling 速效禿髮靈 40粒膠囊

Herbal Products & Accessories
(wholesale only)

Herbal Medicine pill/capsule/tablet form (Mainland China)
Page 1

Page 2
Page 3

Herbal Medicine liquid form

Herbal Medicine cream form (ointments)

Herbal Medicine pill form (HK and others)
Page 1
Page 2

Herbal Medicine plaster form

Herbal Medicine tea form

Raw Herbs
Page 1

Page 2
Page 3
Page 4

Accessories and Acupuncture Needles

Herbs Concentrated Powder (Taiwan)
Page 1

Page 2
Page 3